Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er tankefeltterapi?

Les mer om Hva er tankefeltterapi?

tft, psykologi, kognitiv, meridian, meridianer, tankemønstre,

Behandlingsmetoden bygger på en forståelse av at mennesker omgis av et usynlig energifelt kalt tankefeltet. For å behandle problematiske psykiske symptomer, som for eksempel angst, uro, sorg og traumer, må man i følge denne metoden behandle såkalte ”negative forbindelser” i tankefeltet. Dette skal kunne gjøres ved hjelp av lett fingerbanking på bestemte meridianpunkter i et fastsatt mønster tilpasset ulike lidelser, samtidig som pasienten tenker på de situasjonene som skaper de problematiske psykiske symptomene.

Utøverne vektlegger at TFT også er en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og betydningen av at man selv lærer seg metodens teknikker for behandling, til bruk utenom behandlingstimene.

Bruk kildehenvisning under for å lese artikkelen i sin helhet.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.