Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er refleksologi

Les mer om Hva er refleksologi

Refleksologi er en alternativ medisinsk behandlingsform som baserer seg på trykk, strykninger og tøyninger over hele kroppen. Dens historiske røtter kan føres tilbake til blant annet Egypt, ca to tusen år før vår tidsregning. Den nordiske refleksologien må ikke forveksles med det som ligger i begrepet refleksologi i resten av verden.

Soneterapi eller fotsoneterapi blir benyttet i Norden for det som ellers i verden blir kalt reflexology. Blant det som er inkludert i refleksologien er øreakupunktur, ansiktsrefleksologi, hånd- og fotsoneterapi, irisdiagnose, tungediagnose. Det som kjennetegner disse teknikkene er projeksjoner av kroppsbilde på kroppen. Refleksologi kan betegnes som en paraply for disse mer avgrensede teknikkene.

Praktikanter av refleksologi mener bl.a. at :

  • Det finnes ingen deler av kroppen som ikke har projeksjoner (speilbilder) på seg av andre kroppsdeler. (Både utvendig og innvendig.)
  • Projeksjonene er rekursive (gjensidige; går begge veier).
  • De forskjellige projeksjonene har forskjellige egenskaper og tilgjengelighet.
  • Den generelle målsettingen med behandlingen er å fjerne spenninger i vev.
  • Spenningsfjerningen er i stor grad forbundet med smerte.
  • Alle de nevnte behandlings- og diagnoseteknikkene baserer seg på eciwo-biologi.
  • Refleksologi kan betraktes som materialisering av ECIWO – biologi som behandlingsform.

Ingen forskning er funnet som underbygger disse påstandene.

Kart over punkter

Soneterapi hånd kart

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.