Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er Psykodrama?

Les mer om Hva er Psykodrama?

Psykodrama ble utvikla av psykiater, teaterskaper og filosof Jacob L. Moreno (1890 – 1974) i Wien og senere i USA. Han anser kreativitet og spontanitet for å være de primære drivkreftene i mennesket. I psykodrama tas disse kreftene i bruk i møte med livets utfordringer. Begrepet rolle står også sentralt. Alle personer og fenomener kan […]

Psykodrama ble utvikla av psykiater, teaterskaper og filosof Jacob L. Moreno (1890 – 1974) i Wien og senere i USA. Han anser kreativitet og spontanitet for å være de primære drivkreftene i mennesket. I psykodrama tas disse kreftene i bruk i møte med livets utfordringer.

Begrepet rolle står også sentralt. Alle personer og fenomener kan komme til uttrykk som en rolle på scenen. Rollene går i dialog og samhandling, sjelen settes i bevegelse («psykodrama» – fra gresk «sjel i handling»). Morenos filosofi har et menneskesyn som innebærer at vi, i kraft av vår skaperevne, også er kosmiske vesener; dette gir oss medansvar for vårt univers og forplikter til handling.

Morenos hustru Zerka T. Moreno har gjennom livslang innsats bidratt med å inspirere og formidle psykodrama videre til utallige etterfølgere. I dag anvendes metoden i mange land, fra Europa, USA og Latinamerika til Afrika, Japan og India, innen terapi, pedagogikk, veiledning, arbeid med flyktninger, sosialt arbeid, organisasjons- og lederutvikling, samt drama og teater.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.