Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er naprapati?

Les mer om Hva er naprapati?

Naprapat

Et stort antall publiserte vitenskapelige studier av høy kvalitet har vist svært gode resultater av manuell behandling. Slik behandling har også vist seg å ha få bivirkninger. Det kan vises til den svenske offentlige rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nr 145/1-2 fra 2000. Rapporten heter «Ont i ryggen, ont i nacken» og er en «evidensbaserad kunskapssammanställning». I denne heter det blant annet at for «kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens för att manuell behandling/manipulation, ryggträning og multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring.»

BEHANDLINGSMETODER
Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon
Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling
Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

Muskeltøyning
Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

Massasje
Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

Elektroterapi
Elektroterapi som ultralyd, Scanlab, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Rehabilitering og trening
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

Generelt
Ved å benytte manuelle metoder behandler naprapaten muskler og ledd for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet for hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem ligger til grunn for naprapatien.

Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske/praktiske kunnskaper. Dette gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.

Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses- og støtteapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling, og følges vanligvis opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning.

Historisk – USA
Naprapatiens grunnlegger, Oakley Smith, ble født i Iowa i 1880. Han ble som barn smittet av skarlagensfeber, og gjennomgikk ifølge sin biografi en mengde ulike behandlinger. Han kom etter hvert i kontakt med kiropraktikkens grunnlegger, D. D. Palmer, men heller ikke denne behandlingen ga noen effekt. Den vakte derimot Oakleys interesse for manuell medisin, hvilket førte til at han gjennomgikk den 6 dager lange utdanningen for å bli kiropraktor. Han var misfornøyd med kiropraktorbehandlingen, og utviklet den videre på egen hånd under tiden som student ved The Medical School of the University of Iowa. Han ga den nye behandlingsformen navnet «Naprapathy». Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «Pathos» som betyr lidelse.Iløpet av 1904-1905 skrev Oakley Smith det som skulle bli de første lærebøkene innen manuell medisin («A Textbook of Modernized Chiropractic»), og startet i 1907 den første naprapatutdanningen i Chicago.

Historisk – Skandinavia
Naprapatien ble introdusert til Sverige og Skandinavia av Bjørn Jonsson i 1968, som hadde studert under Oakley Smith ved Chicago National College of Naprapathy. Naprapathögskolan ble grunnlagt i 1970, og har siden starten uteksaminert ca. 1500 naprapater. I 1994 fikk naprapater autorisasjon som helsepersonell i Sverige (og Finland), og i Sverige alene utføres det årlig omkring 1,5 millioner naprapatbehandlinger.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.