Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er kvantemedisin?

Les mer om Hva er kvantemedisin?

Siden har teknologien forbedret seg, datamaskinene er blitt kraftigere, pionerer har gått foran og arbeidet ufortrødent videre mer eller mindre i det skjulte, uten offentlig støtte og skritt for skritt brakt oss dit vi er i dag, som ennå bare er på terskelen til den store forståelsen av mennesket som en helhet. Kvantemedisinens intensjon er […]

Siden har teknologien forbedret seg, datamaskinene er blitt kraftigere, pionerer har gått foran og arbeidet ufortrødent videre mer eller mindre i det skjulte, uten offentlig støtte og skritt for skritt brakt oss dit vi er i dag, som ennå bare er på terskelen til den store forståelsen av mennesket som en helhet.

Kvantemedisinens intensjon er å se mennesket som en helhet – det er ikke bare kropp, cellefunksjon og nervesystem som teller, men samspillet mellom kropp, sinn og ånd.

Skolemedisinen befatter seg stort sett med den fysiske kroppen, med noen avstikkere til sinnet. Begrepet ånd er et fremmed og forstyrrende element. Finnes det da andre signal- og styringssystemer som knytter sammen tanker og følelser med kroppens funksjoner og som også har kanaler til det ubevisste? For oss kvantemedisinere er svaret et rungende JA. Ifølge James L. Oshman (”The Living Matrix”) finnes det et omfattende signalsystem som kan formidle beskjeder til hele mennesket med en hastighet som overgår det vi kjenner fra den vanlige biofysikken. Det ene kaller han ”the living matrix”. Dette er en del av det såkalte bindevevet som også binder sammen alle celler og alt vev i kroppen og på den måten er et naturlig transportmedium for formidling av signaler.. Signalene går med samme hastighet som elektroner i en ledning. Nervesystemet blir som en ”gammeldags budstikke” i forhold. En viktig del av systemet tar utgangspunkt i at 70-80 % av kroppen vår består av vann. Vannmolekyler kommuniserer med hverandre – det er kjent i homeopatien og er det bærende elementet i denne terapien. For kvantemedisinere er dette viktige komponenter i et hurtigvirkende signalsystem som omfatter hele kroppen, og som også dekker den mentale og åndelige delen av mennesket.

Med teorien om ”Living Matrix” i tillegg til det vi har lært innen skolemedisinen, har vi fått mulighet til å ta i bruk helt nye og unike verktøy. Kvantemedisinske apparater kommuniserer med kroppen via bl.a. ”Living Matrix”, og sammen med moderne datateknologi gir det oss nye og uanede muligheter.

Kvantemedisin er fremtidens medisin! Den gir oss en unik mulighet til å samarbeide med kropp, sinn og ånd, med andre ord – hele mennesket. Dette betyr at en utøver av kvantemedisin må kunne sitt fag og være seg sitt ansvar bevisst. Norske KvanteMedisinere som forening vil arbeide for å kvalitetssikre utdannelsen av medlemmene.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.