Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er friskvern?

Les mer om Hva er friskvern?

I Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge – rettes søkelyset mot folkehelsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre. Samtidig åpner arbeidsmiljøloven for større satsing på å forebygge arbeidsrelatert sykdom. Friskvernkonsulent er et innovativt yrke og dagens metode for å oppnå lavere sykefravær i bedriftene, mer energi og bedre konsentrasjon i hverdagen. Friskvernskonsulenter […]

I Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge – rettes søkelyset mot folkehelsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre. Samtidig åpner arbeidsmiljøloven for større satsing på å forebygge arbeidsrelatert sykdom.

Friskvernkonsulent er et innovativt yrke og dagens metode for å oppnå lavere sykefravær i bedriftene, mer energi og bedre konsentrasjon i hverdagen. Friskvernskonsulenter har tverrfaglig spesialistutdannelse i forebyggende helse, og jobber mot private og bedrifter.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.