Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er enhetsterapi?

Les mer om Hva er enhetsterapi?

Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Slik kan vi betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett særlig virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange […]

Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Slik kan vi betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett særlig virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet. Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom. Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet, med erkjennelse av at man ofte trenger tid og at løsning på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av hvem vi er, hva som driver oss og hvilke sammenhenger vi står i.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.