Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er Australsk blomstermedisin?

Les mer om Hva er Australsk blomstermedisin?

Beskrivelse av behandlingsformen Et grunnleggende konsept bak såvel blomstermedisin som en rekke andre holistiske terapier er at kroppen preges av våre tanker. Bach forsket på menneskesinnets forskjellige ubalanser og delte dem inn etter syv ulike psykiske tilstander: Frykt Ubesluttsomhet og usikkerhet Ensomhet Manglende interesse i nåværende tilstand Overfølsomhet for tanker og ideer Fortvilelse og motløshet […]

Beskrivelse av behandlingsformen
Et grunnleggende konsept bak såvel blomstermedisin som en rekke andre holistiske terapier er at kroppen preges av våre tanker. Bach forsket på menneskesinnets forskjellige ubalanser og delte dem inn etter syv ulike psykiske tilstander:

  1. Frykt
  2. Ubesluttsomhet og usikkerhet
  3. Ensomhet
  4. Manglende interesse i nåværende tilstand
  5. Overfølsomhet for tanker og ideer
  6. Fortvilelse og motløshet
  7. Overbekymring for andres velferd

Poenget til doktor Bach var å påvirke pasientenes mentale holdning. Han mente at fysisk sykdom var en slags «konsolidering av mental holdning». Pasienten selv er den viktigste faktor i denne spesielle helbredelsesformen. Den mentale prosessen påvirkes både gjennom inntak av en individuelt tilpasset blanding av blomstermedisin, men også gjennom kunnskap om hva de utvalgte står for og hva de skal prøve å gi av positiv selvinnsikt og selvutvikling.

Den rette essens velges ved utspørring eller andre testmetoder. I følge utøverne settes utspørringen emosjonelle symptom i relasjon til fysiske og psykososiale faktorer, og medvirker således til en bevisstgjøringsprosess.

Hva terapien brukes for
Blomstermedisin blir i dag brukt av stadig flere terapeuter, enten som supplerende terapi eller som enkeltstående behandlingsform. Midlene gis som engangsbehandling eller tas over én til flere måneder, avhengig av hvor dypt problemene sitter. Når man starter opp med behandling, kan enkelte i begynnelsen oppleve en forverring – på samme måte som med homøopatisk medisin.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.