Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er akupunktur?

Les mer om Hva er akupunktur?

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år. I tillegg til akupunktur er det innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) flere behandlingsformer; blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, kopping og ulike massasje- og treningsformer.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Teorien om yin-yang er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr. Yin og yang er to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.

Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av Qi. Eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv., kunne føre til at Qi enten stopper opp eller «løper løpsk», og sykdom og smerter er et faktum. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av, som for eksempel kopping og brennende moxa, er å gjenopprette energibalansen hos pasienten. Få Qi til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner, blant annet gi næring til de vitale organene, og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Det finnes en forenklet form for akupunktur, hvor man bruker ulike standard punkt-kombinasjoner ved ulike lidelser. En slik “kokebok-akupunktur” er fremdeles dominerende i Vesten. Den er lett å lære og kan også være effektiv, men man mister den muligheten man har i TKM til å individualisere behandlingen, og dermed også muligheten til å kunne oppnå bedre resultat.

Behandlingen
Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. De opplysningene som kommer frem blir ført i en journal (enten elektronisk eller på papir). NAFOs medlemmer plikter å behandle helse- og personopplysninger på forsvarlig måte og i overens-stemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Under intervjuet stilles det spørsmål om plager og symptomer og den generelle allmenntilstanden. I tillegg brukes puls- og tungediagnostikk.

Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker ut fra tradisjonell kinesisk medisin.

Under akupunkturbehandlingen benyttes svært tynne forhåndsssteriliserte engangsnåler (flergangsnåler aksepteres ikke), disse stikkes i spesifikke punkter langs kroppens meridianer («energi-kanaler»), som går langs og rundt på kroppen. Så lenge energien “Qi” får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene har vi god helse. Hvis energiflyten av en eller flere årsaker blir forstyrret, oppstår ubalanse som kan resultere i smerte og/eller sykdom. Ved å stimulere de rette punktene regulerer akupunktøren Qi og balansen gjenopprettes.

Ved nåling av akupunkturpunkt har noen punkter liten eller ingen risk for skade, andre derimot har en viss risiko for at skade kan skje, dersom utøveren er uerfaren eller har liten kunnskap om akupunktur. Spesielle hensyn skal tas ved nåling av punkter nær vitale organer og sensitive områder, og det er viktig at man er oppmerksom på innstikksretning, dybde og lengde på nål.

Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert med fingrene, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles og plagenes varighet.

I tillegg til nåler vil akupunktøren kunne benytte andre behandlingsteknikker, som for eksempel kopping, moxa (urt som brennes for å varme) og elektro-akupunktur. Andre behandlingsformer som også benyttes er kinesisk urtemedisin, kostholds-terapi og ulike massasje- og treningsformer.

Gjør akupunktur vondt?
Noen vil kanskje svare ja, men langt de fleste vil si at akupunktur ikke er vondt. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler. Litt ubehag vil nok de fleste kjenne, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er satt skal den beveges for å komme i riktig stilling. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi.

Under og etter behandling opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede. Andre følelser kan også dukke opp og dette er helt naturlig. Noen pasienter kan få en svak prikkende eller en nummen følelse der nålene sitter, noe som bare indikerer at nålene jobber og behandlingen virker. Pasienten kan oppleve ømhet rundt stikket etter behandling. Enkelte ganger kan man også få et lite blåmerke. Dette er bivirkninger som går over etter et par dager.

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.