Zenguiden.no – norges største bransjektalog innen alternativ behandling

Hva er akupressur?

Les mer om Hva er akupressur?

Akupressur har klare likhetstrekk med både akupunktur og massasje. I likhet med akupunktøren baserer akupressøren seg på teorien om å balansere kroppens antatte livsenergi, qi, ved å stimulere bestemte punkter på kroppen som kalles akupunkter. Men i stedet for akupunkturnåler, trykkes og masseres det over akupunktene i den hensikt å få denne energistrømmen til å […]

Akupressur har klare likhetstrekk med både akupunktur og massasje. I likhet med akupunktøren baserer akupressøren seg på teorien om å balansere kroppens antatte livsenergi, qi, ved å stimulere bestemte punkter på kroppen som kalles akupunkter. Men i stedet for akupunkturnåler, trykkes og masseres det over akupunktene i den hensikt å få denne energistrømmen til å flyte fritt. Akupressørene antar at de på denne måten både kan forebygge og behandle sykdom.

Hva betyr akupressur?
Akupressur er satt sammen av ordene aku og pressur. Aku kommer opprinnelig fra de latinske ordene acus som betyr nål, og pressura som betyr trykk. Når det gjelder akupressur, hvor man ikke bruker nåler, gir det imidlertid bedre mening å forstå aku med referanse til akupunktene. Akupressur kan da forstås som ”trykk eller massasje over akupunkter”.

Hva er målet med akupressur?
Hovedmålet med akupressur er i følge akupressørene å få en energi kalt qi til å flyte uhindret rundt i kroppen, noe som i akupressuren er ensbetydende med å være frisk og ved god helse. Det er kjent at akupressur brukes både forebyggende og ved lignende sykdommer og problemer som man behandler med akupunktur.

Hvordan oppsto akupressur?
Akupressuren ble utviklet i Japan under andre verdenskrig. Da USA okkuperte Japan ble akupunktur forbudt i Japan, fordi amerikanerne mente bruk av nåler var uhygienisk. Japanerne omgikk dette forbudet ved å utvikle ulike trykketeknikker som erstatning for nålene. Behandlerne beholdt den gamle tenkemåten fra tradisjonell kinesisk medisin, men i stedet for å sette nåler i akupunktene, behandlet de klientene ved å trykke og massere de samme punktene.

Les mer om Akupresur på NIFAB…

Zenguiden.no – Norges største bransjekatalog innen alternativ behandling

Finn enkelt alternativ behandler etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller terapiform.